Byggeperiode:2015-2019 / Entreprenør: AF-Gruppen

Trondheimsveien 387
Omsorg+ boliger, totalt ca 10.600m2
Trondheimsveien 387
Omsorg+ boliger, totalt ca 10.600m2

Byggeperiode:2015-2019 / Entreprenør: AF-Gruppen

Trondheimsveien 387

AF Gruppen er innstilt av Boligbygg Oslo KF til bygging og rehabilitering av 91 Omsorg+ boliger med tilknyttede felles- og næringsarealer i Trondheimsveien 387.  PowerTech vil stå for elektroarbeidene

Eksisterende lavblokk og mellombygg i Trondheimsveien 387 skal rives og det skal etableres ny lavblokk og nytt mellombygg. Disse skal utføres med passivhusstandard. Ny lavblokk skal inneholde 36 boenheter mens nytt mellombygg vil inneholde fellesfunksjoner. Eksisterende høyblokk skal rehabiliteres til tidsriktig standard og det skal etableres totalt 55 boenheter i tillegg til kontor og næringslokaler i 1. etasje. Byggenes samlede bruttoareal er 10.589 m2.

PROSJEKTER