Bamas bygg på Tranby i Lier vil ha 22.500 kvadratmeter grunnflate og 32.000 kvadratmeter bruksareal. Bygget skal huse både Bama Industri og Bamas blomstervirksomhet.

Bama Tranby
Fabrikk og kontor på 32.000m2
Bama Tranby
Fabrikk og kontor på 32.000m2

Bamas bygg på Tranby i Lier vil ha 22.500 kvadratmeter grunnflate og 32.000 kvadratmeter bruksareal. Bygget skal huse både Bama Industri og Bamas blomstervirksomhet.

BAMA Tranby

Anlegget vil når det står ferdig bestå av fabrikk- og kontorarealer på til sammen 32.000m2 og ivareta råvaremottak, produksjon / pakking og distribusjon av ferskforedlede salater og blomster. Bakgrunnen for å bygge Bama Tranby er behovet for å øke kapasiteten og samlokalisere et antall mindre fabrikker.

Bama Tranby designes for BREEM «Very good» og har høye krav til hygiene, arbeidsmiljø, effektive logistikkløsninger og bærekraft.

PROSJEKTER