Det skal bygges nytt automatisert anlegg for tørrvarer og frysevarer, og bygget skal betjene de geografiske områdene som i dag dekkes av Asko Drammen.

Asko Oslofjord
Lagerbygg med gulvareal på 54.000 m2
Asko Oslofjord
Lagerbygg med gulvareal på 54.000 m2

Det skal bygges nytt automatisert anlegg for tørrvarer og frysevarer, og bygget skal betjene de geografiske områdene som i dag dekkes av Asko Drammen.

ASKO Oslofjord

Lageret og administrasjonsdelen har en grunnflate på ca. 28 000 kvm og et gulvareal på 54 000 kvm.  For PowerTech Elektro er dette vårt største prosjekt

PowerTech Elektro har ansvaret for å levere elektro ved ASKOs nye regionlager i Sande, automasjon og styring leveres av PowerTech Engineering.

Regionlageret er blant de mest avanserte tekniske installasjoner i Norge og blir sertifisert etter den høyeste standarden BREEAM NOR Outstanding. – Det stiller høye krav til våre utstyrsleveranser og omfatter måling av energiforbruk.

PROSJEKTER