Byggeperiode:2015-2017 / Entreprenør: AF-Gruppen

 

Sophus Bugges Hus
Skolebygg på 4970m2
Sophus Bugges Hus
Skolebygg på 4970m2

Byggeperiode:2015-2017 / Entreprenør: AF-Gruppen

 

Sophus Bugges Hus

AF Gruppen har inngått avtale med Universitetet i Oslo om å rehabilitere Sophus Bugges Hus på Blindern i Oslo.  PowerTech er tildelt kontrakten for elektroarbeidene.

Sophus Bugges Hus (SBH) ble bygget som en del av Det teologiske og Det historisk- filosofiske fakultet. Bygningen ble ferdigstilt i 1962 og lesesalen med 700 plasser ble i sin tid regnet som Nordens største. Bygningen rommer i tillegg til lesesal tre auditorier, ni seminarrom, studentrom og vestibyle. I kjeller er garderobe/bokskap, studentbodega (tilfluktsrom), toaletter og bokmagasin, samt tekniske rom.
 
Arbeidene omfatter fornying og rehabilitering av tekniske anlegg, overflater og de deler av interiøret som ikke er verneverdig. Planløsningen i første etasje skal delvis endres og det skal etableres energibrønner som tilknyttes bygningen. Bygningen skal BREEAM-sertifiseres med karakteren «Excellent».

PROSJEKTER