Næringsbygg på 26.000m2

Skøyen Atrium 3
Næringsbygg på 26.000m2
Skøyen Atrium 3
Næringsbygg på 26.000m2

Næringsbygg på 26.000m2

Skøyen Atrium 3

Det nye kontorbygget i Drammensveien 145/147 utgjør totalt 26.000 m2 inkludert kjeller og innvending parkering og blir på inntil 12 etasjer.

Nybygget blir et moderne signalbygg med fremtidsrettede kontorlokaler. Arkitektur, fasade, materialvalg og layout velges ut med tanke på at bygget skal være et funksjonelt og varig bygg for leietakerne.

PROSJEKTER