Nytt kontorbygg med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S som blir Bane NORs nye hovedkontor.

Schweigaardsgate 33.
10 etasjer kontorbygg på 20.800m2
Schweigaardsgate 33.
10 etasjer kontorbygg på 20.800m2

Nytt kontorbygg med særegen arkitektur i gangavstand til Oslo S som blir Bane NORs nye hovedkontor.

Schweigaardsgate 33

I Schweigaards gate 33 oppføres et kontorbygg på ti etasjer, åtte over bakken og to under. Prosjektet består av to bygningskropper som bindes sammen med en glassbro i sjette etasje. Arkitekturen er særegen og nyskapende, og prosjektet vil oppnå miljøklassifiseringen BREEAM-NOR «Excellent» med energimålsetting klasse A.

I første etasje planlegges det et velkomstsenter og utadrettede funksjoner. I andre etasje og første underetasje planlegges møtelokaler, og i de øvrige etasjene vil det være kontorarbeidsplasser med tilhørende fellesarealer. På taket av det vestvendte bygget vil det anlegges en terrasse med flott utsikt over Bjørvika. Det er besluttet å etablere Bane NORs nye hovedkontor her.

PROSJEKTER