Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi, Oslo
Ishall på 11500m2
Nye Jordal Amfi, Oslo
Ishall på 11500m2

Nye Jordal Amfi

Nye Jordal Amfi

NCC Infrastructure ble i 2016 tildelt kontrakten med Kultur- og idrettsbygg Oslo KF om å bygge nye Jordal Amfi i Oslo. PowerTech AS skal utføre elektroentreprisen. Nye Jordal Amfi blir fossilfri byggeplass.

Nye Jordal Amfi skal bli Oslos hovedarena for ishockey. Den nye hallen skal, i likhet med dagens hall, være en ishall for både elite- og breddeidretten. Hallen skal utformes som en moderne arrangementshall med arealer til publikum, daglig drift, servering, møtevirksomhet, øvrige idrettsfunksjoner og media.

Nye Jordal Amfi skal bygges fossilfritt. Det betyr at alle anleggsmaskiner på byggeplassen skal være elektriske eller gå på biodiesel. Det samme gjelder oppvarming og tørking av byggeplassen.

Nye Jordal Amfi vil få plassering som dagens Jordal Amfi, nord‐vest i Jordal‐parken. Nybygget skal med et moderne formspråk gjenspeile flere av arkitekturgrepene som har gjort det opprinnelige amfiet unikt.   

Nybygget er svært stedstilpasset med etasjenivåer og terrasser som strekker seg ut i  landskapet og utnytter tomtens topografiske nivåer. På hvert av nivåene ligger forplasser med inngangspartier til de respektive etasjene.

PROSJEKTER