Byggeperiode: 2012 - 2014 / Entreprenør: AF Byggfornyelse

Mustadvei 1, Lilleaker
Kontor og handelsarealer. Totalt ca 8300m2
Mustadvei 1, Lilleaker
Kontor og handelsarealer. Totalt ca 8300m2

Byggeperiode: 2012 - 2014 / Entreprenør: AF Byggfornyelse

Mustadvei 1, Lilleaker

Bygget har fått ny toppetasje med glassfasade, og huser i dag JM hovedkontor, Standard Norge og NEK. I tillegg er det bygd en utvidelse av CC-Vest mellom senteret og kontorbygget, som inneholder møterom for JM, Niwa restaurant, Clas Ohlson og vrimleareal. Senteret er også trukket inn i plan 1 i kontorbygget hvor Clas Ohlson har butikk. 

Råbygget har blitt beholdt, mens alle bygningsdeler forøvrig, inkludert fasader er skiftet. Alle tekniske anlegg er nye. Det er også foretatt en konstruktiv ombygging i forbindelse med heis- og trappesjakter. Mellombygget er utført som nybygg fra eksisterende dekke, og med tilslutning til eksisterende bygg på tre sider. 

Bygningen har etter ombyggingen 7 etasjer, og et bruttoareal inkludert mellombygget på ca 8300m2. 

PROSJEKTER