Byggeperiode: 2013-2015 / Entreprenør: NCC

Hegg Skole
Nytt skolebygg på 11500m2
Hegg Skole
Nytt skolebygg på 11500m2

Byggeperiode: 2013-2015 / Entreprenør: NCC

Hegg Skole

Nye Hegg skole skal tilfredsstille en rekke strenge miljøkriterier, som er langt strengere enn myndighetenes minimumskrav til nye bygg. Skolen skal energimerkes «A», og bygges etter kriteriene for Passivhus. I tillegg skal skolebygget klassifiseres etter BREEAM. Bygget tilfredsstiller kravet for kategorien Excellent

Nye Hegg skole blir en skole for 1.-7. trinn med tre parallellklasser. I tillegg til selve skolebygget oppføres det en Black Box (kultursal) med 260 sitteplasser i et amfi og en flerbrukshall. Totalt areal er ca. 11 500 kvadratmeter.

Skolen har et omfattende utomhusanlegg med 2 fotballbaner, skateboardpark, lekeparker, volleyballbane og en stor uteplass.

PROSJEKTER