Byggeperiode 2012-2013 / Entreprenør: Bøhmer Entreprenør AS

Galterud Flerbrukshall, Drammen
Ny flerbrukshall på 1800m2
Galterud Flerbrukshall, Drammen
Ny flerbrukshall på 1800m2

Byggeperiode 2012-2013 / Entreprenør: Bøhmer Entreprenør AS

Galterud Flerbrukshall, Drammen

Ny bydelshall i tilknytning til Galterud Ungdomsskole. Hallen består av 775m2 aktivitetshall og 750m2 garderober

PROSJEKTER