Byggeperiode: 2013-2014 / Entreprenør: Bøhmer Entreprenør AS

Frydenhaug Skole
En fremtidsrettet skole på 5500m2, med fokus på miljø og tilrettelegging
Frydenhaug Skole
En fremtidsrettet skole på 5500m2, med fokus på miljø og tilrettelegging

Byggeperiode: 2013-2014 / Entreprenør: Bøhmer Entreprenør AS

Frydenhaug Skole

Ny spesialskole på 5500m2 for elever med spesielle behov.  Skolen er bygget som passivhus

Frydenhaug skole er en spesialskole for elever med store og sammensatte funksjonsnedsettelser. Skolen er innovativ og nytenkende innen energi, skolen er utstyrt med solfangeranlegg og energibrønner. Solfangerne benyttes både til tappevann og oppvarming av bygg og svømmebasseng. Overskuddsvarmen dumpes i brønnene for sesonglagring og økt effekt på varmepumpene.

Skolen skal være et forbildeprosjekt som tilfredsstiller Future Builts kvalitetskriterier mht utslipp av klimagasser. Yttertaket tekkes med sedumplanter. Yttervegger består av lys pusset tegl og glass, med innslag av trevirke på deler av fasaden. Oppvarming består av bergvarme kombinert med solvarmepaneler integrert på syd-vestre siden taket. Luftbehandlingsanlegget er behovsstyrt med optimizerfunksjon som reduserer vifteenergien til et minimumsnivå. Belysningsanleggene utføres i hovedsak med LED.

PROSJEKTER