Prosjektet er 2 delt, aktivitetshuset med flerbrukshall og rehabilitering/nybygg Fjell skole.

Fjell 2020
10000m2 skolebygg på Fjell i Drammen
Fjell 2020
10000m2 skolebygg på Fjell i Drammen

Prosjektet er 2 delt, aktivitetshuset med flerbrukshall og rehabilitering/nybygg Fjell skole.

Fjell 2020

Store utomhus områder inkludert med 2*5-baner lekeareal og torg hvor aktiviteter i Fjell området blir organisert. Prosjektet representerer hovedgrepet i utvikling og modernisering av bydelens sentrale arealer, og vil være et vesentlig bidrag til å prege fremtidens Fjell.

PROSJEKTER