Byggeperiode: 2012 -2013 / Byggherre: Coop Norge Handel AS 

Coop - Dynamisk Belysningsanlegg
Dynamisk belysningsanlegg i lagerbygg, 8200m2
Coop - Dynamisk Belysningsanlegg
Dynamisk belysningsanlegg i lagerbygg, 8200m2

Byggeperiode: 2012 -2013 / Byggherre: Coop Norge Handel AS 

Coop - Dynamisk Belysningsanlegg

Nytt belysningsanlegg med dynamisk styring i lagerbygg.

COOP Langhus har renovert belysningsanlegget i deler av sine lagerlokaler, med intensjon om å redusere energikostnadene.

Belysningen er oppgradert i lagerhall 1, 2 og 3 som utgjør 8200m2.

Det er etablert automasjonsanlegg for soneinndelt styring av belysningsanlegget ved hjelp av PIR-deteksjon og DALIdimming.

Kombinasjonen av belysningsutstyr og styringssystem har gitt en energibesparelse på 62%

 

 

PROSJEKTER