Byggeperiode:2015-2016 / Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Brodahlbygget, Union
Totalt er arealet på ca. 2 800m2.
Brodahlbygget, Union
Totalt er arealet på ca. 2 800m2.

Byggeperiode:2015-2016 / Entreprenør: Strøm Gundersen AS

Brodahlbygget, Union

Bygget er oppført med to etasjer, og er restaurert til å ivareta eksisterende utforming; opprinnelig bygget i 1915.

Virksomheten består av kontor- og salgsvirksomhet,

Bar, utstilling/ galleri, musikkundervisning samt et idrettsanlegg på taket.

PROSJEKTER