12 Januar 2017
Nye Jordal Amfi
Entreprenør: NCC
Nye Jordal Amfi
Entreprenør: NCC
12 Januar 2017

Nye Jordal Amfi

Ikonisk ishall rives for å gjøre plass for ny bygningsmasse.

Ishallen oppføres av NCC med PowerTech på laget.

ECT er vår prosjekterende.