12 Januar 2017
Schweigaardsgate 33
Entreprenør: Strøm Gundersen
Schweigaardsgate 33
Entreprenør: Strøm Gundersen
12 Januar 2017

Schweigaardsgate 33

PowerTech skal utføre elektroarbeidene ved bygging av Schweigaardsgate 33.