08 Februar 2016
Asker Tek
Entreprenør: Skanska
Asker Tek
Entreprenør: Skanska
08 Februar 2016

Asker Tek

PowerTech AS har signert kontrakt på elektroarbeidene ved AskerTEK.