24 November 2015
Asker Ambulansestasjon
Entreprenør: Veidekke
Asker Ambulansestasjon
Entreprenør: Veidekke
24 November 2015

Asker Ambulansestasjon

PowerTech har signert kontrakt på elektroarbeidene ved nye Asker Ambulansestasjon.